Nhà tài trợ

Trận đấu

3 - 1

04-05-2019 17:30

SÂN 6C

  • ĐẬU MINH TÂM (')
  • VĂN QUÂN (37')
  • NGUYỄN VĂN NGỌC (42')
  • VĂN QUÂN (46')
  • (45') Lê Hải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến