Nhà tài trợ

Trận đấu

3 - 2

26-05-2019 16:30

SÂN 6C

  • SƠN DV (')
  • TUẤN ANH (3')
  • UY CON (13')
  • (') VĂN QUÂN
  • (') TRẦN VĂN ĐĂNG

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến