Nhà tài trợ

Trận đấu

2 - 4

11-05-2019 17:30

SÂN 6C

  • HÙNG MƯỢT (22')
  • THÀNH (35')
  • (30') TRẦN VĂN ĐĂNG
  • (30') NGUYỄN ĐÌNH THẾ
  • (38') NGÔ VĂN SỰ
  • (41') VĂN QUÂN
  • (45') TRẦN VĂN ĐĂNG
  • (52') NGÔ VĂN SỰ

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến