Nhà tài trợ

Trận đấu

3 - 2

23-05-2019 17:30

SÂN 6C

  • HÙNG MƯỢT (22')
  • TUẤN ANH (31')
  • UY CON (41')
  • (1') LÔ ĐỨC THÂN
  • (44') ĐOÀN ĐỨC BÌNH

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến