Nhà tài trợ

Trận đấu

2 - 3

18-05-2019 17:30

SÂN 6C

  • Hồ Trọng Tùng (9')
  • Văn Đình Tú (34')
  • (18') Nguyễn Mạnh Tài
  • (36') Thái Hưng Thịnh
  • (48') Tô Bá Tiến

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến