Trận đấu

4 - 4

16-11-2023 20:45

Trường THPT Xuân Đỉnh

Nguyễn Quốc Tuấn

Lê Vinh Quang

Lê Hồng Thức

Nguyễn Quốc Tuấn

Lò An Luật

Hà Vĩnh Đức

Nguyễn Văn Quân

Hà Vĩnh Đức


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến