Trận đấu

2 - 0

16-11-2023 19:20

Trường THPT Xuân Đỉnh

Thân Xuân Huy

Lê Tuấn Anh


Đang cập nhật dữ liệu


Đang cập nhật dữ liệu

Chưa có đội hình

Chưa có đội hình

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến