Nhà tài trợ

Đội bóng

THOR FC

THOR FC

Huấn luyện viên: NGÔ VĂN NAM THỊNH

Thành viên: 5

Facebook: https://www.facebook.com/nam.thinh.5

THOR FC
Ngày Giờ Trận đấu Sân

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến