Trận tiếp theo

0Ngày 0Giờ 0Phút 0Giây
31-10-2020 | 16:00:00
Sân 1

Lịch thi đấu sắp tới

31-10-2020 | 17:30:00
Sân 1
01-11-2020 | 15:00:00
Sân 1

KẾT QUẢ MỚI NHẤT

Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 Fc Kỹ Thuật Trần Văn Triển 05-09-2020 15:19:04 Chấp nhận
2 FC NAT Phương Văn Quang 06-09-2020 11:56:33 Chấp nhận
3 FC Nha Khoa VT Tạ Việt Bắc 14-09-2020 16:24:53 Chấp nhận
4 FC HÙNG VƯƠNG PT KHANH BỜM 14-09-2020 16:49:28 Chấp nhận
5 FC Bạch Hạc Nguyễn Văn Long 15-09-2020 12:59:36 Chấp nhận
6 FC Trưng Vương PT Nguyễn Tô Hoài 16-09-2020 21:32:27 Chấp nhận
7 Tướng Quốc FC Quý Bia 17-09-2020 13:46:48 Chấp nhận
8 AFC Phú Thọ Trần Trung Dũng 17-09-2020 20:54:24 Chấp nhận

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến