Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 VINH FC 16-04-2019 15:20:04 Chấp nhận
2 HĐH ĐÔ LƯƠNG 16-04-2019 15:20:16 Chấp nhận
3 QUỲ HỢP FC 16-04-2019 15:20:37 Chấp nhận
4 THANH CHƯƠNG FC 16-04-2019 15:20:45 Chấp nhận
5 HOÀNG MAI FC 16-04-2019 15:20:52 Chấp nhận
6 TÂN KỲ FC 16-04-2019 15:21:24 Chấp nhận
7 NGHĨA ĐÀN-THÁI HÒA 16-04-2019 15:22:07 Chấp nhận
8 FC ANH SƠN 16-04-2019 15:22:12 Chấp nhận
9 FC KỲ ANH Nguyễn Quốc Cường 16-04-2019 15:22:42 Chấp nhận
10 YÊN THÀNH FC 16-04-2019 15:22:52 Chấp nhận
11 FC NAM ĐÀN 16-04-2019 15:23:18 Chấp nhận
12 QUỲNH LƯU FC 16-04-2019 15:23:52 Chấp nhận
13 FC HƯƠNG SƠN 16-04-2019 15:26:15 Chấp nhận
14 LQ HƯNG-CHÂU FC 17-04-2019 00:44:56 Chấp nhận
15 CẨM XUYÊN FC 17-04-2019 02:24:41 Chấp nhận
16 XUÂN-LỘC-LÒ 17-04-2019 02:25:33 Chấp nhận

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến