Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 FC Quang Trung Triệu Sơn 14-09-2019 14:45:04 Đang duyệt
2 CEF-K.Kỹ thuật Xây dựng 24-09-2019 20:22:17 Đang duyệt
3 Đoan Hùng Star Phan Quý 25-09-2019 08:34:06 Đang duyệt

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến