Trận tiếp theo

Lịch thi đấu sắp tới

KẾT QUẢ MỚI NHẤT

15-11-2020 08:00:00
15-11-2020 08:00:00
15-11-2020 08:00:00

Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 FC 1987 Nguyễn Ngọc Sơn 09-11-2020 22:49:42 Chấp nhận
2 FC HAIR Hoàng Linh 11-11-2020 11:59:40 Chấp nhận
3 FC Nem Cây Đa Cao Minh 12-11-2020 09:30:19 Chấp nhận
4 FC TÙNG LÂM Ngô Quốc Cường 12-11-2020 14:01:07 Chấp nhận
5 FC Một Nhà Bùi Trung Mạnh 12-11-2020 14:16:29 Chấp nhận
6 FC SVH Nguyễn Minh Châu 12-11-2020 14:34:18 Chấp nhận
7 FC THÓC Nguyễn Văn Sơn 12-11-2020 14:53:27 Chấp nhận
8 Fc BlackMen Hyujun 12-11-2020 21:43:37 Đang duyệt

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến