Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 Hoàng Văn Thụ 1 05-10-2019 08:47:49 Chấp nhận
2 Hoàng Văn Thụ 2 05-10-2019 08:47:56 Chấp nhận
3 Lạc Long Quân 1 05-10-2019 08:48:49 Chấp nhận
4 Lạc Long Quân 2 05-10-2019 08:48:55 Chấp nhận
5 Ngô Quyền 05-10-2019 08:49:06 Chấp nhận
6 Dân tộc nội trú 05-10-2019 08:49:16 Chấp nhận
7 Trung Minh 05-10-2019 08:49:21 Chấp nhận
8 Công Nghiệp 05-10-2019 08:50:44 Chấp nhận

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến