Trận tiếp theo

Lịch thi đấu sắp tới

KẾT QUẢ MỚI NHẤT

Nhà tài trợ

Danh sách hồ sơ đăng ký

STT Đội bóng Người đại diện Ngày đăng ký Trạng thái
1 Protekti FC 03-04-2021 21:48:10 Chấp nhận
2 Okazaki FC 100 04-04-2021 13:43:41 Chấp nhận
3 Kokitani FC 04-04-2021 13:44:01 Chấp nhận
4 KING OF FOOTBALL 04-04-2021 13:45:12 Chấp nhận
5 KIMGINNAH 04-04-2021 13:45:41 Đang duyệt
6 FREE FIRE Football 04-04-2021 13:46:34 Chấp nhận

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến