Nhà tài trợ

Bảng xếp hạng

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 TRẺ FC 10 9 0 1 39 14 4/0 25 27
2 777 FC 10 8 0 2 14 6 4/0 8 24
3 CHINH CHIẾN 10 7 0 3 23 13 9/0 10 21
4 THANH BÌNH 10 4 3 3 12 13 7/1 -1 15
5 CỰU BINH 10 4 2 4 26 21 2/0 5 14
6 SÓNG THẦN 10 4 2 4 13 21 3/0 -8 14
7 36 NEW 10 4 1 5 16 13 4/0 3 13
8 S7 10 3 4 3 15 16 5/0 -1 13
9 TUẤN PHÁT 10 4 1 5 19 15 1/0 4 13
10 HÒA BÌNH QUẢNG GIAO 10 3 1 6 11 23 5/0 -12 10
11 ĐỈNH VÀNG 10 1 1 8 14 32 7/0 -18 4
12 THANH NIÊN SẦM SƠN 10 0 3 7 4 19 6/0 -15 3

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

STT Đội bóng Số trận Bàn thắng Bàn thua
1 TRẺ FC 10 39 14
2 777 FC 10 14 6
3 CHINH CHIẾN 10 23 13
4 THANH BÌNH 10 12 13
5 CỰU BINH 10 26 21
6 SÓNG THẦN 10 13 21
7 36 NEW 10 16 13
8 S7 10 15 16
9 TUẤN PHÁT 10 19 15
10 HÒA BÌNH QUẢNG GIAO 10 11 23
11 ĐỈNH VÀNG 10 14 32
12 THANH NIÊN SẦM SƠN 10 4 19

Thống kê ghi bàn

Trịnh Văn Hùng

TRẺ FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 16

Nguyễn Trung Huy

CỰU BINH

Số áo: 9

Bàn thắng: 7

Nguyễn Hữu Ngọc

36 NEW

Số áo: 78

Bàn thắng: 6

Nguyễn Sỹ Hậu

ĐỈNH VÀNG

Số áo: 9

Bàn thắng: 6

Nguyễn Bá Tiến

CỰU BINH

Số áo: 0

Bàn thắng: 5

Đỗ Thành Hiếu (KTS HIẾU)

THANH BÌNH

Số áo: 10

Bàn thắng: 5

Nguyễn Minh Tùng

CHINH CHIẾN

Số áo: 91

Bàn thắng: 4

Lê Đình Hoàn

HÒA BÌNH QUẢNG GIAO

Số áo: 8

Bàn thắng: 4

Nguyễn Đình Cường

777 FC

Số áo: 7

Bàn thắng: 4

Nguyễn Hữu Dương

S7

Số áo: 0

Bàn thắng: 4

Hoàng Thăng Đức

CỰU BINH

Số áo: 0

Bàn thắng: 4

Cao Sỹ Nam

TRẺ FC

Số áo: 21

Bàn thắng: 4

Lý Ngọc Chiêu

CỰU BINH

Số áo: 94

Bàn thắng: 3

Nguyến Duy Kiên

TRẺ FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 3

Hoàng Văn Trường

777 FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 3

Nguyễn Sỹ Tú

TRẺ FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 3

Phạm Văn Dũng

CHINH CHIẾN

Số áo: 9

Bàn thắng: 3

Hà Viết Phúc

SÓNG THẦN

Số áo: 0

Bàn thắng: 3

Trịnh Quốc Anh

36 NEW

Số áo: 17

Bàn thắng: 3

Vũ Viết Linh

777 FC

Số áo: 77

Bàn thắng: 3

Trần Hữu Cường

HÒA BÌNH QUẢNG GIAO

Số áo: 16

Bàn thắng: 3

Trương Viết Dũng

CHINH CHIẾN

Số áo: 12

Bàn thắng: 3

Lê Quang Tú

TRẺ FC

Số áo: 4

Bàn thắng: 3

Cao Văn Cường

SÓNG THẦN

Số áo: 22

Bàn thắng: 3

Lê Ngọc Trọng

CỰU BINH

Số áo: 0

Bàn thắng: 3

Cao Văn Cường (Bấy)

SÓNG THẦN

Số áo: 97

Bàn thắng: 3

Nguyễn Minh Tuấn

TUẤN PHÁT

Số áo: 0

Bàn thắng: 3

Nguyễn Hữu Đăng

S7

Số áo: 9

Bàn thắng: 2

Nguyễn Hữu Dương

CỰU BINH

Số áo: 77

Bàn thắng: 2

Phạm Duy Khánh

CHINH CHIẾN

Số áo: 0

Bàn thắng: 2

Đào Hồng Hiệp

TRẺ FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 2

Đặng Đình Nguyên

HÒA BÌNH QUẢNG GIAO

Số áo: 36

Bàn thắng: 2

Nguyễn Hoàng Long

ĐỈNH VÀNG

Số áo: 0

Bàn thắng: 2

Lê Văn Siêu

TRẺ FC

Số áo: 67

Bàn thắng: 2

Ngô Hữu Hải

TRẺ FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 2

Phạm Ngọc Hiếu

TUẤN PHÁT

Số áo: 99

Bàn thắng: 2

Cao Duy Sơn

CỰU BINH

Số áo: 16

Bàn thắng: 2

Lê Văn Quang

S7

Số áo: 8

Bàn thắng: 2

Nguyễn Duy Thắng

THANH BÌNH

Số áo: 0

Bàn thắng: 2

Nguyễn Văn Ngọc

S7

Số áo: 99

Bàn thắng: 2

Lê Văn Hoàng

CHINH CHIẾN

Số áo: 6

Bàn thắng: 2

Trịnh Thanh Tuyên

S7

Số áo: 36

Bàn thắng: 2

Trần Văn Chiến

S7

Số áo: 0

Bàn thắng: 2

Lê Quang chiến

TRẺ FC

Số áo: 18

Bàn thắng: 2

Vũ Như Hoàng

CHINH CHIẾN

Số áo: 0

Bàn thắng: 2

Đỗ Văn Mười

ĐỈNH VÀNG

Số áo: 0

Bàn thắng: 2

Nguyễn Bá Phong

SÓNG THẦN

Số áo: 8

Bàn thắng: 2

VŨ DUY ĐẠT

36 NEW

Số áo: 0

Bàn thắng: 2

Nguyễn Văn Hoàng

777 FC

Số áo: 68

Bàn thắng: 2

Văn Đình Thanh

THANH NIÊN SẦM SƠN

Số áo: 11

Bàn thắng: 1

Nguyễn Phong Thái

CHINH CHIẾN

Số áo: 9

Bàn thắng: 1

Lê Quang Anh

36 NEW

Số áo: 34

Bàn thắng: 1

Nguyễn Dương Tung

HÒA BÌNH QUẢNG GIAO

Số áo: 86

Bàn thắng: 1

Đào Tuấn Đạt

CHINH CHIẾN

Số áo: 3

Bàn thắng: 1

Nguyễn Hữu Hoàng

CHINH CHIẾN

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Trần Văn Vũ

TRẺ FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Vũ Đình Long

36 NEW

Số áo: 77

Bàn thắng: 1

Vũ Như Hòa

CHINH CHIẾN

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Phùng Bá Dương

ĐỈNH VÀNG

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Lường Văn Kết

TUẤN PHÁT

Số áo: 2

Bàn thắng: 1

Lê Anh Đức

TUẤN PHÁT

Số áo: 7

Bàn thắng: 1

Phạm Gia Khoa

TUẤN PHÁT

Số áo: 99

Bàn thắng: 1

Bùi Ngọc Phương

THANH BÌNH

Số áo: 95

Bàn thắng: 1

Cao Văn Tuân

THANH NIÊN SẦM SƠN

Số áo: 10

Bàn thắng: 1

Cao Duy Nam

CỰU BINH

Số áo: 7

Bàn thắng: 1

Văn Đình Tùng

36 NEW

Số áo: 16

Bàn thắng: 1

Phạm Xuân Trường

36 NEW

Số áo: 69

Bàn thắng: 1

Cao Đăng Linh

SÓNG THẦN

Số áo: 6

Bàn thắng: 1

Ngô Hữu Bảo

THANH BÌNH

Số áo: 7

Bàn thắng: 1

Cao Thái Hanh

ĐỈNH VÀNG

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Nguyễn Hữu Trung

S7

Số áo: 3

Bàn thắng: 1

Cao Văn Khuyên

TUẤN PHÁT

Số áo: 3

Bàn thắng: 1

Trịnh Tứ Hùng

TUẤN PHÁT

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Lê Tuấn Vũ

THANH NIÊN SẦM SƠN

Số áo: 3

Bàn thắng: 1

Nguyễn Hữu Tuấn

CHINH CHIẾN

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Lê Xuân Anh

TRẺ FC

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Lưu Trường Nguyên

THANH BÌNH

Số áo: 84

Bàn thắng: 1

Lê Viết Tuấn

CHINH CHIẾN

Số áo: 1

Bàn thắng: 1

Nguyễn Văn Nhật

CHINH CHIẾN

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Trịnh Văn Sơn

ĐỈNH VÀNG

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Trương Văn Cường

SÓNG THẦN

Số áo: 28

Bàn thắng: 1

Hà Văn Khánh

THANH NIÊN SẦM SƠN

Số áo: 12

Bàn thắng: 1

Nguyễn Hữu Long

36 NEW

Số áo: 0

Bàn thắng: 1

Nguyễn Hữu Đức

777 FC

Số áo: 22

Bàn thắng: 1

Thống kê thẻ phạt

Cầu Thủ Số áo Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11
TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV
Phạm Viết Huy
TRẺ FC
0 V1
Nguyễn Hữu Dương
S7
0 V4 V7
Trương Hữu Quang
THANH BÌNH
0 V4
Văn Đình Chung
ĐỈNH VÀNG
0 V5
Nguyễn Tuấn Anh
SÓNG THẦN
0 V5
Hà Viết Phúc
SÓNG THẦN
0 V6
Nguyễn Duy Thắng
THANH BÌNH
0 V6
Cao Thái Hanh
ĐỈNH VÀNG
0 V6 V10
Nguyễn Hữu Tuấn
CHINH CHIẾN
0 V7
Ngô Hữu Hải
TRẺ FC
0 V7
Văn Đình Nam
CHINH CHIẾN
0 V8
Nguyễn Hoàng Long
ĐỈNH VÀNG
0 V10
Lê Viết Tuấn
CHINH CHIẾN
1 V9
Nguyễn Hữu Trung
S7
3 V5
Lê Quang Tú
TRẺ FC
4 V9 V10
Đới Sỹ Nguyên
HÒA BÌNH QUẢNG GIAO
5 V5
Nguyễn Trọng Trường
HÒA BÌNH QUẢNG GIAO
6 V4
Ngô Hữu Bảo
THANH BÌNH
7 V6
Lê Tiến Dũng
THANH NIÊN SẦM SƠN
7 V7 V8
Lê Văn Quang
S7
8 V5
Cao Lê Khánh
THANH NIÊN SẦM SƠN
8 V7 V8
Nguyễn Hữu Đăng
S7
9 V1
Phạm Văn Dũng
CHINH CHIẾN
9 V1
Nguyễn Sỹ Hậu
ĐỈNH VÀNG
9 V2 V4
Nguyễn Trung Huy
CỰU BINH
9 V5
Đỗ Thành Hiếu (KTS HIẾU)
THANH BÌNH
10 V4
Phạm Ngọc Sơn
ĐỈNH VÀNG
10 V6
Văn Đình Thanh
THANH NIÊN SẦM SƠN
11 V1 V7
Trương Viết Dũng
CHINH CHIẾN
12 V8
Ứng Văn Mạnh
THANH BÌNH
15 V5
Nguyễn Hữu Mạnh
CHINH CHIẾN
16 V2
Phan Tiến Hòa
777 FC
19 V5 V8
Nguyễn Đình Tú
CHINH CHIẾN
20 V1
Nguyễn Dương Nhơn
HÒA BÌNH QUẢNG GIAO
29 V4
Lê Quang Anh
36 NEW
34 V5
Lê Bá Sơn
HÒA BÌNH QUẢNG GIAO
47 V7
Vũ Như Hoàng
CHINH CHIẾN
66 V2
Nguyễn Bá Nam
TUẤN PHÁT
68 V1
Nguyễn Xuân Nhân
HÒA BÌNH QUẢNG GIAO
68 V4
Nguyễn Văn Hoàng
777 FC
68 V6
Nguyễn Hữu Dương
CỰU BINH
77 V1
Vũ Đình Long
36 NEW
77 V8
Đinh Thanh Bình
THANH BÌNH
79 V3
Trương Ngọc Hiếu
THANH BÌNH
87 V1 V1
Lê Văn Đô
36 NEW
87 V2 V8
Nguyễn Minh Tùng
CHINH CHIẾN
91 V8
Lê Văn Tú
777 FC
95 V2
Cao Văn Cường (Bấy)
SÓNG THẦN
97 V1

Thống kê toàn giải

12

Đội tham dự

272

Cầu thủ

10

HLV & Thành viên

0

Đội bỏ cuộc

196

bàn thắng

0

bàn phản lưới

3.3

bàn⁄trận

Trận nhiều bàn thắng nhất

12 bàn

(TRẺ FC -vs- S7)

66

thẻ vàng

1

thẻ đỏ

Trận nhiều thẻ phạt nhất

3 vàng & 1 đỏ

(THANH BÌNH -vs- CHINH CHIẾN)

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến