Nhà tài trợ

Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 YÊN THÀNH FC 3 1 2 0 10 8 2/0 2 5
2 HĐH ĐÔ LƯƠNG 3 1 2 0 7 6 2/0 1 5
3 HOÀNG MAI FC 3 1 0 2 13 15 2/0 -2 3
4 FC ANH SƠN 3 0 2 1 8 9 0/1 -1 2

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 XUÂN-LỘC-LÒ 3 2 1 0 11 7 5/0 4 7
2 THANH CHƯƠNG FC 3 1 2 0 10 9 2/0 1 5
3 TÂN KỲ FC 3 1 0 2 7 7 2/0 0 3
4 FC KỲ ANH 3 0 1 2 6 11 1/0 -5 1

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 QUỲ HỢP FC 3 2 1 0 9 4 3/0 5 7
2 FC NAM ĐÀN 3 1 2 0 6 5 5/0 1 5
3 CẨM XUYÊN FC 3 1 1 1 3 6 0/0 -3 4
4 QUỲNH LƯU FC 3 0 0 3 5 8 2/0 -3 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 VINH FC 3 3 0 0 12 3 1/0 9 9
2 LQ HƯNG-CHÂU FC 3 1 1 1 6 3 3/0 3 4
3 FC HƯƠNG SƠN 3 1 0 2 3 7 2/0 -4 3
4 NGHĨA ĐÀN-THÁI HÒA 3 0 1 2 4 12 0/0 -8 1

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

STT Đội bóng Số trận Bàn thắng Bàn thua
1 VINH FC 5 18 7
2 TÂN KỲ FC 6 16 12
3 XUÂN-LỘC-LÒ 6 17 13
4 QUỲ HỢP FC 5 14 8
5 HĐH ĐÔ LƯƠNG 4 8 7
6 THANH CHƯƠNG FC 3 10 9
7 YÊN THÀNH FC 4 11 11
8 FC NAM ĐÀN 4 7 9
9 LQ HƯNG-CHÂU FC 4 7 6
10 CẨM XUYÊN FC 3 3 6
11 HOÀNG MAI FC 3 13 15
12 FC HƯƠNG SƠN 3 3 7
13 FC ANH SƠN 3 8 9
14 FC KỲ ANH 3 6 11
15 NGHĨA ĐÀN-THÁI HÒA 3 4 12
16 QUỲNH LƯU FC 3 5 8

Thống kê ghi bàn

TUẤN ANH

TÂN KỲ FC

Số áo: 12

Bàn thắng: 7

ĐOÀN ĐỨC BÌNH

QUỲ HỢP FC

Số áo: 14

Bàn thắng: 5

NGÔ VĂN SỰ

XUÂN-LỘC-LÒ

Số áo: 10

Bàn thắng: 5

VĂN QUÂN

XUÂN-LỘC-LÒ

Số áo: 9

Bàn thắng: 4

TRẦN VĂN ĐĂNG

XUÂN-LỘC-LÒ

Số áo: 20

Bàn thắng: 4

Phạm Văn Bình

HOÀNG MAI FC

Số áo: 15

Bàn thắng: 4

Văn Thái

YÊN THÀNH FC

Số áo: 9

Bàn thắng: 4

LÔ ĐỨC THÂN

QUỲ HỢP FC

Số áo: 9

Bàn thắng: 4

Lê Hải

FC KỲ ANH

Số áo: 7

Bàn thắng: 3

Thái Hưng Thịnh

FC NAM ĐÀN

Số áo: 7

Bàn thắng: 3

Tố Như

YÊN THÀNH FC

Số áo: 15

Bàn thắng: 3

Nguyên Hưng

HĐH ĐÔ LƯƠNG

Số áo: 12

Bàn thắng: 3

Lê Công Tấn

HOÀNG MAI FC

Số áo: 55

Bàn thắng: 3

Trung Tường

VINH FC

Số áo: 12

Bàn thắng: 3

Xuân Hùng

VINH FC

Số áo: 37

Bàn thắng: 3

Doãn Nam

HĐH ĐÔ LƯƠNG

Số áo: 11

Bàn thắng: 3

Tuấn Anh

VINH FC

Số áo: 26

Bàn thắng: 3

HÙNG MƯỢT

TÂN KỲ FC

Số áo: 8

Bàn thắng: 3

Đặng Ích Đồng

FC ANH SƠN

Số áo: 2

Bàn thắng: 2

Đức Ân

CẨM XUYÊN FC

Số áo: 8

Bàn thắng: 2

Lê Hữu Hải

HOÀNG MAI FC

Số áo: 6

Bàn thắng: 2

ĐÌNH KỲ

THANH CHƯƠNG FC

Số áo: 18

Bàn thắng: 2

Trương Văn Hưng

QUỲNH LƯU FC

Số áo: 10

Bàn thắng: 2

Văn Đình Tú

QUỲNH LƯU FC

Số áo: 19

Bàn thắng: 2

Lê Công Thuyên

HOÀNG MAI FC

Số áo: 91

Bàn thắng: 2

Bùi Đăng Phước

FC ANH SƠN

Số áo: 14

Bàn thắng: 2

Quang Đạt

VINH FC

Số áo: 7

Bàn thắng: 2

LÊ VĂN CƯỜNG

QUỲ HỢP FC

Số áo: 2

Bàn thắng: 2

NGỌC ANH

THANH CHƯƠNG FC

Số áo: 27

Bàn thắng: 2

BÙI VĂN TIẾN

QUỲ HỢP FC

Số áo: 3

Bàn thắng: 2

Xuân Sỹ

LQ HƯNG-CHÂU FC

Số áo: 10

Bàn thắng: 2

Viết Đức

YÊN THÀNH FC

Số áo: 17

Bàn thắng: 2

UY CON

TÂN KỲ FC

Số áo: 2

Bàn thắng: 2

Nguyễn Xuân Trường

FC ANH SƠN

Số áo: 7

Bàn thắng: 1

Xuân Sơn

YÊN THÀNH FC

Số áo: 20

Bàn thắng: 1

NGUYỄN VĂN NGỌC

XUÂN-LỘC-LÒ

Số áo: 3

Bàn thắng: 1

Lê Hữu Thắng

FC NAM ĐÀN

Số áo: 11

Bàn thắng: 1

Tô Bá Tiến

FC NAM ĐÀN

Số áo: 9

Bàn thắng: 1

Nguyễn Thắng

NGHĨA ĐÀN-THÁI HÒA

Số áo: 16

Bàn thắng: 1

Cao Đình Dũng

NGHĨA ĐÀN-THÁI HÒA

Số áo: 24

Bàn thắng: 1

Văn Nin

LQ HƯNG-CHÂU FC

Số áo: 35

Bàn thắng: 1

Trọng Cương

HĐH ĐÔ LƯƠNG

Số áo: 34

Bàn thắng: 1

Nguyễn Tiến Sơn

HOÀNG MAI FC

Số áo: 10

Bàn thắng: 1

VĂN SÁNG

THANH CHƯƠNG FC

Số áo: 3

Bàn thắng: 1

Xuân Hoàn

VINH FC

Số áo: 77

Bàn thắng: 1

VĂN Ý

FC HƯƠNG SƠN

Số áo: 22

Bàn thắng: 1

BẢO MESSI

FC HƯƠNG SƠN

Số áo: 10

Bàn thắng: 1

TRUNG HIẾU

FC HƯƠNG SƠN

Số áo: 17

Bàn thắng: 1

BÙI QUỐC LÝ

CẨM XUYÊN FC

Số áo: 7

Bàn thắng: 1

THÀNH

TÂN KỲ FC

Số áo: 21

Bàn thắng: 1

Nguyễn Văn Sỹ

FC ANH SƠN

Số áo: 13

Bàn thắng: 1

Phạm Văn Minh

FC ANH SƠN

Số áo: 19

Bàn thắng: 1

Lê Thạc Ba

HOÀNG MAI FC

Số áo: 16

Bàn thắng: 1

Nguyễn Hữu Mạnh

FC NAM ĐÀN

Số áo: 2

Bàn thắng: 1

BẢO TRUNG

THANH CHƯƠNG FC

Số áo: 19

Bàn thắng: 1

Xuân Hải

FC KỲ ANH

Số áo: 5

Bàn thắng: 1

Bá Cường

FC KỲ ANH

Số áo: 8

Bàn thắng: 1

Việt Anh

HĐH ĐÔ LƯƠNG

Số áo: 27

Bàn thắng: 1

Lê Bá Sơn

FC ANH SƠN

Số áo: 10

Bàn thắng: 1

Đình Thắng

YÊN THÀNH FC

Số áo: 10

Bàn thắng: 1

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

XUÂN-LỘC-LÒ

Số áo: 7

Bàn thắng: 1

HỮU BẢO

TÂN KỲ FC

Số áo: 19

Bàn thắng: 1

Phan Quốc Din

FC KỲ ANH

Số áo: 9

Bàn thắng: 1

Hồ Trọng Tùng

QUỲNH LƯU FC

Số áo: 21

Bàn thắng: 1

Nguyễn Mạnh Tài

FC NAM ĐÀN

Số áo: 77

Bàn thắng: 1

Huy Hoàng

VINH FC

Số áo: 9

Bàn thắng: 1

Văn Ương

VINH FC

Số áo: 16

Bàn thắng: 1

Nguyễn Văn Hiếu

NGHĨA ĐÀN-THÁI HÒA

Số áo: 18

Bàn thắng: 1

: Nguyễn Văn Linh

NGHĨA ĐÀN-THÁI HÒA

Số áo: 8

Bàn thắng: 1

Minh Hiếu

LQ HƯNG-CHÂU FC

Số áo: 14

Bàn thắng: 1

Văn An

LQ HƯNG-CHÂU FC

Số áo: 7

Bàn thắng: 1

Văn Dương

LQ HƯNG-CHÂU FC

Số áo: 18

Bàn thắng: 1

TRUNG NGÔ

TÂN KỲ FC

Số áo: 10

Bàn thắng: 1

VÕ TÀI THU

XUÂN-LỘC-LÒ

Số áo: 19

Bàn thắng: 1

HOÀNG TUẤN VŨ

QUỲ HỢP FC

Số áo: 7

Bàn thắng: 1

Nghĩa Trung

VINH FC

Số áo: 4

Bàn thắng: 1

Bảo Trung

VINH FC

Số áo: 8

Bàn thắng: 1

SƠN DV

TÂN KỲ FC

Số áo: 4

Bàn thắng: 1

Tuấn Anh

VINH FC

Số áo: 18

Bàn thắng: 1

Thống kê thẻ phạt

Cầu Thủ Số áo Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Tứ kết Bán kết Chung kết
TV TV TV TV TV TV
Nguyễn Hữu Mạnh
FC NAM ĐÀN
2 V1
LÊ VĂN CƯỜNG
QUỲ HỢP FC
2 V1
THỤ TẠ
TÂN KỲ FC
3 V4
PHAN TRỌNG TĂNG
QUỲ HỢP FC
4 V4
Thái Hưng Thịnh
FC NAM ĐÀN
7 V1
Bùi Duy Tới
QUỲNH LƯU FC
7 V2
ĐẬU MINH TÂM
XUÂN-LỘC-LÒ
8 V1
Tô Bá Tiến
FC NAM ĐÀN
9 V1
VĂN QUÂN
XUÂN-LỘC-LÒ
9 V2 V5
Phan Quốc Din
FC KỲ ANH
9 V3
Đình Thắng
YÊN THÀNH FC
10 V1
Đặng Ngọc Đô
FC NAM ĐÀN
10 V1
Nguyễn Viết Khôi
FC ANH SƠN
11 V2
Lưu Đại Hoàng Sơn
QUỲNH LƯU FC
12 V1
Nguyên Hưng
HĐH ĐÔ LƯƠNG
12 V2
TRẦN VĂN HÙNG
XUÂN-LỘC-LÒ
12 V5
XUÂN BÌNH
THANH CHƯƠNG FC
14 V1
NGUYỄN ĐÌNH THẾ
XUÂN-LỘC-LÒ
14 V2
Lê Thạc Ba
HOÀNG MAI FC
16 V2
LÊ HỒNG THÁI
QUỲ HỢP FC
17 V2
Lê Văn Quang
HOÀNG MAI FC
17 V3
ĐÌNH KỲ
THANH CHƯƠNG FC
18 V2
Văn Dương
LQ HƯNG-CHÂU FC
18 V3
Xuân Sơn
YÊN THÀNH FC
20 V1
THÀNH
TÂN KỲ FC
21 V4
Tuấn Anh
VINH FC
26 V4
THANH VƯƠNG
FC HƯƠNG SƠN
29 V2 V3
Văn Nin
LQ HƯNG-CHÂU FC
35 V4
Ngọc Quyết
LQ HƯNG-CHÂU FC
39 V3
Nguyễn Quang Thắng
HĐH ĐÔ LƯƠNG
86 V1
Trần Văn Dương
FC NAM ĐÀN
89 V2

Thống kê toàn giải

16

Đội tham dự

363

Cầu thủ

9

HLV & Thành viên

0

Đội bỏ cuộc

150

bàn thắng

2

bàn phản lưới

4.8

bàn⁄trận

Trận nhiều bàn thắng nhất

11 bàn

(HOÀNG MAI FC -vs- FC ANH SƠN)

32

thẻ vàng

1

thẻ đỏ

Trận nhiều thẻ phạt nhất

4 vàng & 0 đỏ

(CẨM XUYÊN FC -vs- FC NAM ĐÀN)

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến