Lịch thi đấu

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
20-11-2023 08:00 Hiếu Vương -vs- văn tính A
20-11-2023 08:00 NGUYỄN TRỌNG THI -vs- Sevilla A
20-11-2023 08:00 Minh Nhựt -vs- Nguyen hai B
20-11-2023 08:00 Nguyễn Mạnh Quân -vs- LÊ LỢI B
20-11-2023 08:00 Đức Hùng -vs- Lộc bé C
20-11-2023 08:00 Vương Văn Cương -vs- SLNA C
20-11-2023 08:00 Hoài phạm -vs- Trần Quang Mạnh D
20-11-2023 08:00 thuy nguyen long -vs- Gatalasaray D
20-11-2023 08:00 Huy Khánh -vs- Nguyen son E
20-11-2023 08:00 Doanh gà -vs- Lộc hoàng E

Kết quả

Ngày Giờ Trận đấu Bảng Sân
20-11-2023 08:00 Nguyễn Mạnh Quân 2 - 3 Trần Quang Mạnh Trận - Bán kết 1
20-11-2023 08:00 Huy Khánh 2 - 1 Sevilla Trận - Bán kết 2
20-11-2023 08:00 văn tính 1 - 2 Lộc bé Bán kết 1

Thống kê chuyên môn

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến