Hệ thống quản lý giải đấu chuyên nghiệp

Cầu lông

Cầu lông

Từ 01-02-2020 đến 25-02-2020

PES League 2020

PES League 2020

Từ 01-02-2020 đến 10-03-2020

Thôn Xanh

Thôn Xanh

Từ 29-01-2020 đến 31-01-2020

Cúp Mừng Xuân 2020

Cúp Mừng Xuân 2020

Từ 28-01-2020 đến 01-02-2020

Xuân 2020

Xuân 2020

Từ 22-01-2020 đến 29-01-2020

Binhhoa league xuân 2020

Binhhoa league xuân 2020

Từ 22-01-2020 đến 29-01-2020

Làng Là cup

Làng Là cup

Từ 20-01-2020 đến 15-02-2020

Lần 1 2020

Lần 1 2020

Từ 19-01-2020 đến 05-02-2020

Giải nội bộ FC 9194 HN 2020

Giải nội bộ FC 9194 HN 2020

Từ 12-01-2020 đến 27-12-2020

Tết 2020

Tết 2020

Từ 08-01-2020 đến 26-01-2020

AFC U23 Championship 2020

AFC U23 Championship 2020

Từ 08-01-2020 đến 26-01-2020

Cup klk CTQ 2020

Cup klk CTQ 2020

Từ 05-01-2020 đến 26-01-2020

Phú Nhi mở rộng

Phú Nhi mở rộng

Từ 05-01-2020 đến 07-02-2020

HKPĐ NĂM HỌC 2019- 2020 ( BẢNG 3)

HKPĐ NĂM HỌC 2019- 2020 ( BẢNG 3)

Từ 02-01-2020 đến 04-01-2020

HKPĐ NĂM HỌC 2019- 2020

HKPĐ NĂM HỌC 2019- 2020

Từ 02-01-2020 đến 04-01-2020

Hỗ trợ trực tuyến