Hệ thống quản lý giải đấu chuyên nghiệp

DANANG LEAGUE 5- CUP BĐPT

DANANG LEAGUE 5- CUP BĐPT

Từ 04-01-2020 đến 15-02-2020

HKPĐ NĂM HỌC 2019- 2020 ( BẢNG 3)

HKPĐ NĂM HỌC 2019- 2020 ( BẢNG 3)

Từ 02-01-2020 đến 04-01-2020

HKPĐ NĂM HỌC 2019- 2020

HKPĐ NĂM HỌC 2019- 2020

Từ 02-01-2020 đến 04-01-2020

legends1

legends1

Từ 01-01-2020 đến 01-01-2021

VÔ ĐỊCH SÂN 7 ĐÀ NẴNG

VÔ ĐỊCH SÂN 7 ĐÀ NẴNG

Từ 31-12-2019 đến 31-01-2020

VAB Foosball Cup 2019

VAB Foosball Cup 2019

Từ 30-12-2019 đến 31-01-2020

2019

2019

Từ 29-12-2019 đến 01-01-2020

BT DR LEAGUE 2020

BT DR LEAGUE 2020

Từ 29-12-2019 đến 29-03-2020

MÙA THỨ 1

MÙA THỨ 1

Từ 27-12-2019 đến 10-01-2020

TH GRT 2019

TH GRT 2019

Từ 26-12-2019 đến 28-12-2019

2019

2019

Từ 23-12-2019 đến 09-01-2020

2019

2019

Từ 19-12-2019 đến 01-01-1970

MY HEAVEN CLUB EUROPA LEAGUE - LẦN 2

MY HEAVEN CLUB EUROPA LEAGUE - LẦN 2

Từ 19-12-2019 đến 01-01-1970

FIFA WORLD CUP QUATAR 2022

FIFA WORLD CUP QUATAR 2022

Từ 16-12-2019 đến 01-01-2020

Ha Noi Eleven League 2019

Ha Noi Eleven League 2019

Từ 15-12-2019 đến 29-03-2020

Hỗ trợ trực tuyến