Hệ thống quản lý giải đấu chuyên nghiệp

U-13 World Cup Australia - New Zealand 2023

U-13 World Cup Australia - New Zealand 2023

Từ 20-05-2023 đến 20-06-2023

Đồng niên huyện Cẩm Xuyên lần thứ 2

Đồng niên huyện Cẩm Xuyên lần thứ 2

Từ 11-01-2023 đến 15-01-2023

CONCACAF 1

CONCACAF 1

Từ 02-01-2023 đến 01-01-1970

WORLD CUP 2022

WORLD CUP 2022

Từ 21-11-2022 đến 18-12-2022

TRIỆU SƠN STUDENT CUP S4 - 2022

TRIỆU SƠN STUDENT CUP S4 - 2022

Từ 22-10-2022 đến 26-11-2022

SAPA LEAGUE 4 2022/2023

SAPA LEAGUE 4 2022/2023

Từ 05-08-2022 đến 16-02-2023

SAPA LEAGUE 3  2022/2023

SAPA LEAGUE 3 2022/2023

Từ 15-07-2022 đến 08-04-2023

THANH HÓA SUMMER CUP S1 - 2022

THANH HÓA SUMMER CUP S1 - 2022

Từ 10-07-2022 đến 07-08-2022

u18 đồng cương open 2022

u18 đồng cương open 2022

Từ 10-07-2022 đến 31-07-2022

U15 Championship

U15 Championship

Từ 10-07-2022 đến 15-08-2022

VGDA Football League KV Miền Bắc 2022

VGDA Football League KV Miền Bắc 2022

Từ 09-07-2022 đến 13-08-2022

Phạm Phú Thứ Open Cup 2022

Phạm Phú Thứ Open Cup 2022

Từ 09-07-2022 đến 24-07-2022

SIEU CUP 2022

SIEU CUP 2022

Từ 05-07-2022 đến 09-07-2022

U-13 World Cup Inter-confederation Playoffs

U-13 World Cup Inter-confederation Playoffs

Từ 04-07-2022 đến 11-07-2022

Mùa giải 2022-2023

Mùa giải 2022-2023

Từ 03-07-2022 đến 10-07-2022

Hỗ trợ trực tuyến