TRIỆU SƠN STUDENT CUP S4 - 2022

Ngày bắt đầu: 22/10/2022
Ngày kết thúc: 26/11/2022
Số đội tham dự: 8
Địa điểm thi đấu: SÂN BÓNG VŨ GIA
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 2
Tổng số trận đấu: 15

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến