QUẢNG XƯƠNG LEAGUE S1

Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 01/07/2022
Số đội tham dự: 7
Địa điểm thi đấu: Sân bóng Quảng Xương
Thể thức thi đấu: Đá vòng tròn
Tổng số trận đấu: 21

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến