DLS FA CUP

Ngày bắt đầu: 20/11/2023
Ngày kết thúc: 27/11/2023
Số đội tham dự: 20
Địa điểm thi đấu: Anh
Thể thức thi đấu: Chia bảng
Số bảng đấu: 5
Tổng số trận đấu: 88
Số hiệp 1 trận: 0
Thời gian 1 hiệp: 0 phút
Số cầu thủ được đăng ký tối đa 1 đội: 0
Số lãnh đội được đăng ký tối đa 1 đội: 0

Thông báo - tin tức

Hỗ trợ trực tuyến