Nhà tài trợ

Trận đấu

2 - 2

12-05-2019 16:30

SÂN 6C

  • LÊ HỒNG THÁI (')
  • LÔ ĐỨC THÂN (3')
  • LÊ VĂN CƯỜNG (35')
  • (') Trần Văn Dương
  • (2') Thái Hưng Thịnh
  • (12') Nguyễn Hữu Mạnh

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến