Nhà tài trợ

Trận đấu

1 - 1

04-05-2019 18:30

SÂN 6C

  • Đức Ân (46')
  • (15') Nguyễn Hữu Mạnh
  • (18') Lê Hữu Thắng
  • (37') Đặng Ngọc Đô
  • (41') Thái Hưng Thịnh
  • (47') Tô Bá Tiến

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến